• Vračila in reklamacije

  ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILA

  V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik, kot fizična oseba, pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

  Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: pivovarna.hopsbrew@gmail.com.

  Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je uporabnikov na voljo tu https://drive.google.com/file/d/1FJoWX0KreDDrmi7ikCMDopQo17MkDluL/view?usp=sharing.

  Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z vračilom blaga, je strošek poštnine, v kolikor je bilo blago kupljeno ali vrnjeno preko pošte. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

  Tudi kupec lahko blago osebno prinese na enega od prevzemnih mest prodajalca, po dogovoru s prodajalcem. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega obrazca za vračilo blaga. Vračajočemu blagu mora biti priložena kopija računa ter osebni podatki kupca skupaj s številko osebnega bančnega računa, za vračilo denar.

  Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je ob morebitnem vračilu potrebno vrniti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejema artikla (torej nepoškodovano, neodprto in v nespremenjeni količini).

  Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

  Če je kupec odstopil od nakupa in vrnjeno blago ustreza zahtevam, mu mora ponudnik vrniti vrednost plačanega blaga. Nakazilo mora ponudnik opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu vrnjenega blaga.

  Ponudnik se bo poskusil vrniti plačilo potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Vendar osnovno sredstvo za vračilo je nakazilo na TRR kupca.

  Odstop od pogodbe ni mogoč za blago (odlomki):

  • ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

  • ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

  • ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl.


  Pravico do odstopa od pogodbe natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (podrobno 43.č člen in 43.d člen).

  GARANCIJA

  Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 14/12). In pa za tiste izdelke, za katere je bila dana prostovoljna garancija garanta (proizvajalca, uvoznika ali prodajalca).

  Izdelki, ki nimajo zakonsko predpisane garancije imajo garancijo le v primeru, da je to izrecno navedeno na spletni strani s predstavitvijo artikla.

  Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji, navedeni na garancijskem listu, ki je priložen izdelku. Garancija se uveljavlja s kopijo računa in garancijskim listom (ta je običajno priložen izdelku). Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi lahko nastale v garancijskem roku, bomo odpravili brezplačno. Če proizvajalec v roku 45 dni od prejetja blaga ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

  Garancija preneha veljati v naslednjih primerih:

  • neupoštevanje navodil za uporabo,

  • malomarno ravnanje z izdelkom,

  • poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe.


  Obrazec za vračilo artikla v garancijo se nahaja tu https://drive.google.com/file/d/1pea3n27yYpXww3QgjRyQxRMr4cShRWma/view?usp=sharing.

  STVARNA NAPAKA

  Napaka je po Zakonu o varstvu potrošnikov stvarna:

  • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

  • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

  • če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

  • če je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


  Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

  Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

  Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali

  • vrne plačani znesek.


  Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tu https://drive.google.com/file/d/1ZEIvoJPaVu2YhMGIKEtjSsF2o1kOYjXt/view?usp=sharing.

  Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila ZVPot.

Made on
Tilda